MEHMET İSLAMOĞLU

HİCRETİN NEREYE ?

Hicret kelimesi sözlük olarak terk etmek , ayrılmak , ilgisini çekmek anlamına gelir . Hicret , bir yerden başka bir yere , bir beldeden başka bir beldeye , bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmek veya bir konumdan başka bir konuma , bir halden başka bir hale , bir durumdan başka bir duruma , bir davranıştan başka bir davranışa  geçmektir . Önceki yeri terk etmek , oradan ayrılmaktır , uzaklaşmaktır  .

Hicret , dil , el , kalp ve bedenen yer değiştirmektir . İçinde bulunduğu durumu sorgulayıp oradaki çaresizliği , yanlışlığı görüp daha uygun , daha doğru bir yere / duruma / davranışa yönelmektir .

Allah düşmanlarının İslam’a uymamaları , müslümanları yoldan çıkarmak için mücadele vermeleri karşısında onlardan uzaklaşmaktır hicret .

Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş .” (Müzzemmil 10) .

Her türlü çirkinlikten , pislikten , fesattan , fitneden , batıla sapmaktan uzak durmaktır hicret .

Her türlü pislikten uzak dur.” (Müddessir 5) .

İmanı uğruna ülkesini terk etmek , Allah yolunda yurtlarından çıkarılmak , inancı uğrunda eziyetlere uğrayıp yer değiştirmekten başka çaresi kalmamak , Allah için savaşa çıkmaktır  hicret .

Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğratılanların, savaşanların ve öldürülenlerin, işte onların günahlarını elbette sileceğim. Andolsun ki, Allah katından bir mükâfat olarak onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Şüphe yok ki nimetin güzeli Allah’ın katındadır! " ( Âl-i İmrân : 195)

Allahın yasakladığı , Rabbimizin hoşnut olmayacağı bütün çirkinliklerden , yasaklardan , kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşmak , bu tür davranışları bırakıp daha iyisine , daha doğrusuna uymaktır hicret .

Muhacir Allah’ın yasakladığı kötülük ve günahları terkeden kimsedir ” (Buhârî , İman 4)

Bu hadisi şeriften hareketle hicret , yalanı , yalan yere şahitlik etmeyi , gıybeti , dedikoduyu , haksızlığı , hak yemeyi terk etmektir .

Hicret , günahın , haramın , kötülüğün işlendiği bir ortamdan uzaklaşmak , orayı terk etmektir .

Hicret , şeytanın , nefsin baskılarına uymamak , boyun eğmemektir .

Hicret , yer değiştirmek , safı belli etmek için iyinin , güzelliğin , erdemin yanında yer almaktır .

Hicret , haktan yana olmak , hakikatin savunucusu olmak için haksızlığa başkaldırmaktır .

Hicret , şeytani ve nefsani arzulardan sıyrılıp , rahmani arzu ve isteklere uymaktır .

Hicret , kötü dürtülerden uzaklaşıp iyiliklere , rahmete , adalete , sevgiye doğru yelken açmaktır .

Hicret , zalimlerin , fasıkların , dünyayı fesatla batırmaya çalışanların gemilerinden uzaklaşıp yalnız bırakılan , ezilen , sömürülen insanların gemilerine binmektir .

Ey kardeşim , SENİN HİCRETİN NEREYE ?


HİCRETİN NEREYE ?

Hicret kelimesi sözlük olarak terk etmek , ayrılmak , ilgisini çekmek anlamına gelir .

28.08.2020 18:38:00