MAHMUT MACİT

ADALETLİ  İNSAN

 

Kur’an, insanlığa dünya ve ahiretteki kurtuluş reçetesini sunar. Cennetin yolunun, İbadet, ahlâk, özgürlük, izzet, adalet, ilim, iman ve takva üzere yaşayıp ölmekten geçtiğini belirtir.

Evrendeki bunca delile rağmen hak ve hakikate kalbini kapatıp, dalalet üzere ölenin ukbada zillet üzere kalkacağını, dünyada hakikate kör,sağır ve dilsiz olanın ahirette de kör, sağır ve dilsiz olacağını öğretir.

Kur’an, Mümin’in zulme sessiz kaldığında zalimin ortağı olduğunu,hüküm verdiğinde ise adaletle karar vermesi gerektiğini vurgular.

Hz. Âdem ile başlayıp, Hz. Muhammed (sav) ile noktalanan, tüm elçilerin hedefi, inanç,bilgi, bilinç ve adalettir. Peygamberler Allah'tan aldıkları vahyin doğrultusunda tevhit akidesi ile insanları uyarmakla görevlendirilmişlerdir.

Kur’an insana akıl ile kalbin, düşünce ile eylemin, ruh ile bedenin, sevgi ile nefretin, nasıl bir denge içinde tutulacağını öğretir. Tüm bu hakikatin yanında Kur’an inananları yeryüzünde adaleti ayakta tutma mücadelesine davet etmektedir.

Allah korkusunun, Allah rızasının, hayatımızın alanlarına hâkim olmadığı bir dünyanın, enaniyyetin,merhametsizliğin sahra kumları arasında çölde kurumaya yüz tutmuş toplumun, ıslahı ve hayra doğru tebdili noktasında mücadele verecek samimi ve adaletli insanlara inanılmaz derecede ihtiyacımız var.

Adaletli insan, asla yalan söylemez, çıkar menfaat onu ilgilendirmez,derinlik sahibi, denge insanıdır. Başkasına yapılan haksızlık karşısında, kendine yapılandan daha fazla yumruğunu sıkandır. İtikadı sapasağlam, Tevekkülü tamdır. Rabbine layıkıyla teslimiyette hiçbir tereddütteimkân vermez. İhlas ve samimiyetten asla taviz vermeyen karaktere sahiptir.

Adaletli insan, ilim sahibi, amelsahibidir, varoluş sorumluluğunu,insan olmanın onurunu, hakkı, adaleti ve ihsanı her şeyin üstünde tutan, ezilmişlerin yanında olan,çirkinlik ve azgınlığı meneden,kendisini sürekli güncelleyen, karakterli,bilinçli, ahlaklı, Rabbine,davasına ve mümin kardeşlerine güvenen, Allah'tan başka kimseden korkmayan, insanı ve

toplumu okuyup analiz eden, haksızlığa karşı asla sessiz kalmayan, haksızlığın, adaletsizliğin olduğu yerde ben asla yokum diyendir.

Adaletli insan, İslami bakış ile sorgulayan, akleden, reddeden, üreten, tefekkür sahibi,davasında kararlılık gösteren, samimi,halis bir niyet ile kıyama durup herkese hakkını teslim edendir.

Adaletli insan, Sünnetullahı bozmayan, İlahi ölçüyü koruyandır.Merhametli, vicdanı aktif olandır. Herkesin hakkını gözeten, kimsenin hakkına tecavüz etmeyen, güçsüze zulmetmeyen, kimsenin kısmetini kıskanmayan, Kur’an ahlakını kuşanmış, ailesine topluma, dünyaya adalet mührünü vurandır. Adaletli insan,haddi aşmayan, doğru davranan, her şeye Allah’ın nazarıyla bakan ve O'nun emrine ram olandır.

Adaletli insan Rabbi ile olan Miracını sürekli canlı tutan, Onsuz bir hayatın anlamsız olduğunu kavrayıp, O’na kulluk borcunu ödemek için çırpınan, vahyin rahle-i tedrisinden geçip, varlığını hükmün indirildiğiulvi makama adayacak, O’na taat ve bağlılığı özgürlüğün en temel ilkesi kabul edecek bir akıl ve kalp yapısına sahip olup, Rabbine sımsıkı bağlanan insandır.

Adaletli insan, Allah’ın rızasını,hoşnutluğunu, her türlü hatırın üzerinde tutandır. O, insanlar ne deracaba endişesini değil, Allah ne der? endişesini taşır. Her zaman hakkın ve haklının yanında duran, liyakate bakan, işi ehline verip, ilahi sınırları gözetendir.

Adaletli insan, sıratı müstakim üzere yoluna devam eden, hayır demesini bilen ve dirençli solukları olan,inançlı yüreği ile yalanın buyurgan saltanatına karşı dimdik duran, mümine cennet olan,zalimlerin karşısında cehennem gibi durandır.

Adaletli insan dua silahını hiç yanından eksik etmeyendir. Adaletli insan, Allah için hayırda yarışıp, yorulmaksızın mücadelede bulunan, ganimet peşinde koşmayandır.

“Muhakkak ki Allah Adaleti, iyiliği emreder.”Emr-i ilahisini zihnimize bir çivi gibi çakalım, hangi konum ve şartta olursak olalım adaletliinsan olalım. Allah bizleri tevhidin ve adaletin yolundan ayırmasın inşallah.


ADALETLİ  İNSAN

Kur’an, insanlığa dünya ve ahiretteki kurtuluş reçetesini sunar. Cennetin yolunun, İbadet, ahlâk, özgürlük, izzet, adalet, ilim, iman ve takva üzere yaşayıp ölmekten geçtiğini belirtir.

23.09.2022 11:43:00